dimecres, 2 de març del 2016

LA QUALITAT DEL MOVIMENTUn exemple del que vam tractar al taller de Tècnica Alexander de les VIII Jornades Psicomotricitat i Escola, de la Universitat Autònoma de Barcelona (2016):
Mireu la nena que està més a l'esquerra de la imatge, la seva qualitat de moviment deixa clar un organisme desajustat i poc coordinat. En aquest cas, realitzar aquests moviments no li fa cap bé, ja que reforça i accentua més les seves males condicions. 
Podríem discutir sobre el treball proposat per la responsable del grup, però ara no és el tema en que em voldria centrar.
Amb aquesta nena (la de l'esquerra) seria adient realitzar un treball específic, aplicant la Tècnica Alexander de forma individualitzada, per reestablir unes millors condicions. Un cop recuperat un estat de bona coordinació general, endavant amb els nous reptes! 
La Tècnica Alexander ajuda a reestablir les condicions naturals d'equilibri i coordinació. Permet transformar la qualitat del moviment per passar de desmanegat i imprecís, a un estat de coordinació, lleugeresa, elegància, precisió, serenitat i equilibri.
Si vols llegir més sobre el tema et recomano la publicació del més de maig del 2013 titulada "Serenitat en el Moviment".